ข้อควรระวังและวิธีรักษา Heat Stroke

ในช่วงสัปดาห์นี้ ประเทศไทยจะมีสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิตั้งแต่ 36-41 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิจะผันผวนสูงถึง 40 องศาเซลเซียส ขอให้ทุกท่านระวังการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น ตั้งแต่มีอาการเพียงเล็กน้อย ไปจนถึงอาการรุนแรงที่อาจเสียชีวิต

admin

May 11, 2020