5 วิธีบริหารเวลา เพื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารเวลา คือ การรู้จักวางแผนและจัดสรรเวลาในการ ทำงานอย่างถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นนักบริหาร เท่านั้นที่จะสามารถบริหารเวลา ทุกคนก็สามารถทำได้เพียงแต่ต้องรู้จัก ที่จะแบ่งเวลา โดยจัดสรรเวลาของตนเองให้ถูกต้องและเหมาะสมกับงาน

1.จัดตารางเวลา

ถือเป็นตัวช่วยขั้นต้นที่จะนำไปสู่การเป็นนักบริหารเวลาที่ดีในอนาคต การทำตารางเวลาจะช่วยให้ มองออกว่าแต่ละวันเรามีเวลาเท่าไร แต่ละวันมีงานอะไรสำคัญที่ต้องทำ การวางแผนสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันจะช่วย ให้เราทำสิ่งที่ต้องทำได้อย่างครบถ้วนและรู้ว่าช่วงเวลาที่เหลือเราจะสามารถทำอะไรได้อีกบ้าง 

2.วางแผน ตั้งเป้าหมาย

หากมีงานที่ต้องทำหลายอย่าง นำรายการเหล่านั้นมาจัดเรียงตาม ความสำคัญจากมากไปน้อย และมีงานใดที่ต้องทำให้เสร็จก่อนบ้าง เพื่อทำให้รู้ว่าแต่ละงานต้องใช้เวลา มากน้อยเท่าใด 

3.เรียงลำดับความสำคัญ

การจัดลำดับความสำคัญของงาน ต้องจัดให้ชัดเจนว่า อันไหนงานด่วน ด่วนมาก ด่วนปานกลาง ด่วนน้อย จัดลำดับให้ได้จะได้ใช้เวลาในการทำอะไรได้เหมาะสม

4.ดำเนินงานตามที่วางแผน

เมื่อได้วางแผนและเรียงลำดับความสำคัญแล้วก็ลงมือทำตามที่วางแผนให้ได้ครบถ้วน

5.มีเวลาพักบ้าง

การทำงานเป็นเวลาติดต่อกันนาน ๆ จะทำให้สมองเกิดอาการเมื่อยล้า ดังนั้นจึงควรมีเวลาให้ร่างกายและสมองได้พักบ้าง ให้รู้สึกสดชื่น พร้อมรับมือต่อไป

การบริหารเวลาเป็นสิ่งที่ควรทำ และนอกเหนือจากการทำงานก็ควรได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ ควรมีเวลาให้กับตัวเองบ้างเพื่อไม่ให้เกิดความกดดันหรือเครียดจนเกินไป เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน และผลลัพธ์ให้ออกมาเป็นที่พึงพอใจ