ไลฟ์สไตล์ใหม่ ในยุคดิจิทัล เทคโนโลยี

หลังจากที่ต้องเผชิญกับวิกฤติการระบาดของโรค COVID-19 ที่ส่งผลกระทบกับทุกคน และธุรกิจเป็นวงกว้าง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและไลฟ์สไตล์ คนให้ความสนใจเรื่องสุขภาพและความสะอาดมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เกิดการยอมรับและใช้เทคโนโลยีอย่างมาก เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ใหม่ เมื่อต้องถูกจำกัดให้เว้นระยะห่างทางสังคม

      แต่ว่าในวิกฤติก็ยังมีโอกาส จากการ Work form Home ที่เกิดขึ้นจากการจำกัดการเว้นระยะห่างทางสังคม ได้สร้างเศรษฐกิจคนติดบ้าน ทำให้ธุรกิจออนไลน์เติบโตอย่างก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็น การสั่งอาหาร สั่งของ ความบันเทิงต่างๆ หรือการจับจ่ายใช้สอยแบบลดการสัมผัส ทำให้ในยุคนี้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทที่สุดอย่างเห็นได้ชัด

      สำหรับผู้ประกอบการ หลายองค์กรต้องปรับตัว โดยต้องหันหน้ามาพึ่งเทคโนโลยีให้มากขึ้น ส่งผลให้ Digital Transformations ถูกขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว โดยข้อมูลจาก Paysafe ระบุว่า 42% ของผู้บริโภคทั่วโลกหันมาช็อปออนไลน์เมื่อไม่สามารถไปที่หน้าร้านเหมือนปกติได้ โดย 15% ช็อปปิ้งผ่าน Digital Wallet เป็นครั้งแรก และ Digital Wallet ได้รับความนิยมในการใช้จ่ายออนไลน์สูงเป็นอันดับ 3 ที่ 39% รองจากบัตรเครดิต (44%) และบัตรเดบิต (42%) สะท้อนให้เห็นแนวโน้มการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่ยังคงดำเนินต่อไปและมีรูปแบบการใช้จ่ายแบบ Contactless Payment เพิ่มสูงขึ้น

ใช้ชีวิตแบบ New Normal สามสิ่งหลัก

      เมื่อทุกคนกลับไปใช้ชีวิตแบบ New Normal สามสิ่งหลัก ที่เกิดขึ้นแล้วและจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตปกติก็คือ

  1. การซื้อขายสินค้าผ่านออนไลน์ (e-Commerce)
  2. การเรียนรู้ผ่านออนไลน์  (e-Learning)
  3. การทำงานจากบ้าน (Work From Home)

ซึ่งล้วนใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วย ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะต้องอยู่กับวิกฤตินี้ไปอีกนานแค่ไหน ต้องรอจนกว่าจะมีการคิดค้นวัคซีนได้ใช้ทั่วกัน เมื่อสถานการณ์เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เชื่อว่าสามสิ่งหลักนี้ จะเป็นการเปลี่ยนแปลงให้ผู้คนเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัล ที่ดิจิทัลเข้าไปสู่ไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวัน

     และให้เรา Beefast อยู่เคียงข้างคุณในวิกฤติการระบาดของไวรัส COVID-19 โดยให้เราเป็นผู้บริการความสุขให้กับคุณและผ่าพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกันกับเรา