เดินทางปลอดภัย ในสถานการณ์ COVID-19

อย่างที่เราทราบกันดีว่าเรากำลังเผชิญอยู่กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของทุกคนเป็นวงกว้าง ทุกคนต้องอยู่ภายใต้มาตรการล็อคดาวน์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส มีกฎเกณฑ์ห้ามการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ และประชาชนต้องหลีกเลี่ยงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ

แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ปัจจุบันของไทยมีแนวโน้มที่จำนวนผู้ติดเชื้อจะลดลงเลื่อยๆสามารถที่จะควบคุมได้แล้ว ทำให้กิจการหรือบริษัทต่างๆเริ่มทยอยเปิดกันมากขึ้นหลังนโยบายผ่อนปรนมาตรการล็อคดาวน์ ซึ่งทำให้ประชาชนเริ่มหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะกันอีกครั้งนึง วันนี้พวกเรา Beefast จะมานำเสนอแนวทางในการเดินทางให้ปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

วิธีปฏิบัติในการใช้ขนส่งสาธารณะของไทย

  1. สำหรับผู้โดยสาร

     ผู้โดยสารจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการใช้บริการขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบอย่างสม่ำเสมอ โดยงดการพูดคุยกันหรือการใช้โทรศัพท์ และงดรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มขณะใช้บริการ และจะต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการใช้ขนส่งสาธารณะที่แออัดเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค แต่ถึงอย่างไรการขนส่งสาธารณะนั้นมีพื้นที่จำกัด จึงยากที่จะเลี่ยงการแออัด ดังนั้นการสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดนั้นถือเป็นวิธีที่ดีที่สุด

2. สำหรับผู้ประกอบการ

      ควรจัดให้มีการทำความสะอาดยามพาหนะอยู่สม่ำเสมอยิ่งบ่อยยิ่งดี และควรรักษาระยะห่างโดยลดการสัมผัสโดยตรงระหว่างพนักงานและผู้ใช้บริการ ตรวจสอบและวัดอุณหภูมิพนักงานอย่างสม่ำเสมอก่อนเข้าทำงาน

สำหรับขนส่งสาธารณะที่มีจุดขึ้นลง สามารถทำการตรวจคัดกรองผู้ใช้บริการก่อนโดยการวัดอุณหภูมิเพื่อลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19

     แต่ใครที่กำลังลังเลว่าการจะเดินทางออกไปรับประทานอาหารข้างนอกนั้นมีความ ก็ให้เรา Beefast เป็นหนึ่งตัวเลือก ในการรับส่งอาหารให้ทุกท่านแทนด้วยความห่วงใยจากพวกเรา