เจาะลึกเทรนด์ผู้บริโภคยุคโควิด

  ตอนนี้ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลกกำลังเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 โดยมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆมาใช้มากขึ้น เพื่อลดและเลี่ยงการสัมผัสระหว่างบุคคล และเพื่อเป็นโอกาสทางการตลาดและการทำธุรกิจ  เราจะพามาเจาะลึกไลฟ์สไตล์ ที่ผู้บริโภคสร้างเทรนด์ใหม่ทั่วโลก

  • ตลาดผู้สูงอายุ

ต้องยอมรับว่าปกติแล้วเรื่องของเทคโนโลยียังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุได้ ถึงมีก็อาจจะไม่มากที่ผู้สูงอายุจะตามทันเทคโนโลยีสมัยนี้ ปกติแล้วแอปพลิเคชั่นต่างๆจะได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ แต่จากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้ผู้สูงอายุเริ่มหันมาให้ความสนใจแอปพลิเคชั่น เพื่อสั่งอาหาร หรือของใช้ภายในบ้านมากขึ้น และทำให้เกิดการเชื่อมต่อกับผู้อื่นในโลกออนไลน์มากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นโอกาสของหลายแบรนด์ในการเปิดให้บริการทางออนไลน์

  • บริการลดการสัมผัส

สิ่งที่ผู้บริโภคยุค Covid-19 คาดหวังจากการบริการธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็น ค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และโดยเฉพาะร้านอาหาร โดยจะต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อลดระยะห่างและการสัมผัส เพื่อความสบายใจของผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการ

  • สุขภาพคือที่หนึ่ง

ในยุคนี้ผู้บริโภคจะคำนึงถึงถึงเรื่องสุขภาพเป็นหลักในทุกๆ กิจกรรม และทุกๆ สถานที่ ตั้งแต่วิธีการดูแลตัวเอง การเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพ หรือกระทั่งผลิตภัณฑ์อนามัยต่างๆ จึงเป็นโอกาสทางการตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องตอบโจทย์ด้านสุขภาพในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อาหาร รวมไปถึงของใช้ประเภทต่างๆ

พวกเรา Beefast หวังว่าข้อมูลที่เรานำมาเสนอในวันนี้ อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็ไม่น้อยสำหรับธุรกิจต่างๆที่ต้องการจะตามเทรนด์ผู้บริโภคในยุคของ Covid-19