หน้ากากอนามัย ใส่อย่างไรให้ปลอดภัย

วันนี้พวกเราชาว Beefast จะมานำเสนอขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการใส่ ถอด หรือทิ้งหน้ากากอนามัย ที่ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากในช่วงนี้ เนื่องจากเราทุกคนต้องใช้หน้ากากอนามัยให้ถูกต้องภายใต้สภาวะการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ถึงอย่างนั้นการใส่หน้ากากอนามัยจะมีประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อใส่ไปด้วยกับการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ สบู่ หรือน้ำเป็นประจำ

วิธีการใส่หน้ากากอนามัย

  1. ล้างมือให้สะอาดด้วยแอลกอฮอล์ สบู่ หรือน้ำ ก่อนและหลังสวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ
  2. ใส่หน้ากากอนามัยให้ปิดปากกับจมูก และต้องเช็คว่าไม่มีช่องว่างระหว่างใบหน้าและหน้ากาก
  3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้ากากอนามัยขณะใช้งาน
  4. ถ้าหน้ากากอนามัยที่ใส่อยู่เริ่มชื้น ควรที่จะถอดออกและใส่หน้ากากอันใหม่
  5. เมื่อจะถอดหน้ากากอนามัย ไม่ควรสัมผัสบริเวณข้างหน้าหน้ากาก ให้จับจากด้านหลังหน้ากากเอา และทิ้งใส่ถังขยะแบบปิด

และนี่คือขั้นตอนกรสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องและถูกวิธีที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ พวกเรา Beefast อยากจะขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามคำนำแนะนำนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อลดโอกาสและความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ทั้งกับตนเองและผู้อื่น พวกเราขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปอย่างรวดเร็วนะครับ