วัคซีนโควิด-19

จากข่าวล่าสุด ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ออกมารายงานถึงข้อมูลการทดสอบวัคซีโควิด-19 ในมนุษย์ ที่ให้ผลน่าพอใจ โดยในขณะนี้การตรวจสอบในอาสาสมัครพบว่าภูมิคุ้มกันในตัวมีเพิ่มขึ้น และไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรง แต่ยังคงมีอาการข้างเคียงเล็กน้อย เช่น อาการไข้, ปวดหัว และปวดกล้ามเนื้อบริเวณที่ฉีดวัคซีน

จากผลดังกล่าวทําให้นักวิทยาศาสตร์มีความมั่นใจที่จะพัฒนาตัววัคซีนต่อไปเพื่อเข้าสู่ระยะที่ 3 ซึ่งจะใช้ในประชากรจํานวนมากเพื่อดูถึงความสามารถในการป้องกันการติดเชื้อ โดยในขั้นสุดท้ายก่อนปล่อยออกให้ประชาชนนั้นจะทดสอบในเรื่องความปลอดภัยทั้งในระยะสั้นและยาว ระยะเวลาของภูมิคุ้มกัน และความสามารถในการป้องกันของภูมิคุ้มกัน ที่ยังคงไม่แน่ใจว่าจะสามารถป้องกันเชื่อได้หรือไม่ เพราะจากรายงานในขณะนี้ยังสามารถบอกได้แค่ว่าภูมิคุ้มกันด้านเซลล์มีเพิ่มขึ้น

ในขณะเดียวกัน  สําหรับกลุ่มอาสาสมัครที่มีอายุมากกว่า 55 ปีที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดของโควิด-19 ผลลัพธ์ในขณะนี้บ่งชี้ว่าตัววัคซีนนั้นมีการตอบสนองภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับต่ำ แต่ทางนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้เริ่มทดลองการเพิ่มโดสและการใช้สารเคมีตัวอื่นเข้ามาช่วย แต่การทดลองในส่วนนี้ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น

โดยสรุปแล้ว นักวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานชื่อดังหลายหน่วย ได้คาดการไว้คร่าวๆว่าตัววัคซีนจะผ่านการทดสอบทุกขั้นตอน และผลิตในปริมาณที่เพียงพอต่อการออกจําหน่ายช่วงกลางปี 2564 โดยการใช้งานของวัคซีนที่กําลังทดลองอยู่ในขณะนี้จะเป็นแบบฉีด 2 ครั้ง ห่างกันเป็นเวลาหนึ่งเดือน ซึ่งตามที่ประเมิณนั้นราคาจะอยู่ที่ประมาณ เข็มละ 620 บาท ซึ่งต้องฉีดสองครั้งแปลว่าค่าวัคซีนจะเท่ากับ 1240 บาท ราคาใกล้เคียงกับวัคซีนของไข้หวัดใหญ่