ร้านอาหารต้องรู้ !!! หลังมาตรการผ่อนปรน ศบค.

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ทำให้ก่อนหน้านี้กลุ่มกิจการร้านอาหารเป็นอีกหนึ่งกิจการที่ถูกสั่งให้ปิดกิจการชั่วคราว แต่ล่าสุดศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. มีมาตรการผ่อนปรนให้กลับมาเปิดดำเนินการได้ปกติแต่จะต้องปฏิบัติตามแนวทางของ ศบค. อย่างเคร่งครัด

         ทางพวกเรา Beefast จะมาบอกแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ตามที่ ศบค.ได้ออกคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมสำหรับพื้นที่

        ให้เปิดกิจการเฉพาะสถานที่จำหน่ายอาหาร เป็นร้านอาหารทั่วไปขนาดไม่เกินสองคูหา ทั้งนี้ต้องมีพื้นที่จำหน่ายอาหารไม่เกิน 200 ตารางเมตร และมีการระบายอากาศ

– งดบริการที่ต้องใช้อุปกรณ์ร่วมกันและไม่สามารถทำความสะอาดทันทีหลังการใช้งานของลูกค้าแต่ละคนได้ เช่น อุปกรณ์คีบจับอาหาร ทั้งนี้ เปิดให้บริการเฉพาะสั่งทาน ไม่รวมบุฟเฟ่ต์ หรือถือภาชนะตักอาหารเอง

– งดร้านอาหารที่มีการระบายอากาศที่ไม่เพียงพอ ร้านอาหารที่เปิด เครื่องปรับอากาศ โดยไม่มีพัดลมระบายอากาศ หรือ ร้านอาหารในอาคารที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ปิด

– งดให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่จำหน่ายอาหาร

การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค

 1. มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อโรค ให้บริการทุกวัน
 2. ให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ
 3. จัดพื้นที่รอคิวรับอาหารให้ห่างจากจุดรับประทานอาหารอย่างน้อย 1 เมตร
 4. จัดระยะห่างระหว่างโต๊ะและที่นั่งโดยจัดไม่ให้นั่งตรงข้ามกัน อย่างน้อย 1 เมตร
 5. ทำฉากกั้นระหว่างผู้รับประทานอาหาร
 6. ทำสัญลักษณ์หรือวางจุดเว้นระยะห่างในการให้บริการ
 7. แยกภาชนะ อุปกรณ์ปรุง หรือประกอบอาหาร ไม่ปรุงหรือประกอบอาหารใกล้ห้องน้ำ
 8. เตรียมภาชนะและอุปกรณ์ในการรับประทานส่วนบุคคลให้กับลูกค้า และไม่ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน
 9. พนักงานทุกคนต้องมีอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า Face Shield
 10. อาจจะมีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการ รวมทั้งตักเตือนให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
 11. อาจจะให้ร้านมีระบบในการจองออนไลน์ เพื่อป้องกันการที่คนจะมารอที่หน้าร้านอาหารเยอะ

  การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ

 1. มาตรการคัดกรองผู้ป่วย
 • ก่อนเปิดร้านอาหารต้องมีการตรวจและวัดไข้พนักงานทุกคน โดยอาจจะตรวจก่อนเข้างานทุกครั้ง กรณีพบผู้มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียล ให้หยุกงาน และสังเกตุอาการตัวเองอยู่บ้าน แต่ถ้าเป็นผู้ปรุงอาหารหรือพนักงานบริการ ให้งดปฏิบัติงานจนกว่าอาการจะดีขึ้น
 • มีการประการประชาสัมพันธ์ แจ้งมาตรการป้องกันควบคุมโรคภายในร้าน
 • มีการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ หรือ จาม สำหรับผู้มาใช้บริการก่อนเข้าร้าน
 • อาจจะทำทะเบียนบันทึกผู้ที่มีอาการป่วยไว้สำหรับพนักงานและผู้ใช้บริการ

2. มาตรการป้องกันโรค

 • จัดระบบเวลาหรือ ระบบคิว ในการให้บริการ เพื่อป้องการแออัดโดยถือหลักลดการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
 • จัดหากระดาษไว้ยังจุดสั่ง-การสั่งอาหารตามสั่งเพื่อลดการสัมผัสจากการพูดคุยโดยตรง
 • ควรมีถาดรับเงินหรือบัตรเครดิต หากผู้บริการจำเป็นที่จะต้องชำระด้วยเงินสดจะได้ไม่ต้องสัมผัสมือโดยตรง
 • พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือจะเป็นหน้ากากผ้าก็ได้ ล้างมือทุกครั้งก่อนเสิร์ฟอาหารและไม่ควรสัมผัสและรักษาระยะห่างกับผู้ใช้บริการ
 • ผู้ปรุงอาหารนอกจากจะต้องสวมหน้ากากอนามัยแล้ว ทุกคนจะต้องสวมผ้ากันเปื้อนละหมวกคลุมผมตลอดการทำอาหาร
 • ห้ามผู้ที่มีบาดแผลและไม่สามารถหยุดปฏิบัติงานได้ ปิดแผลให้มิดชิดและเลี่ยงการสัมผัสอาหารโดยตรง
 • บริการเมนูปรุงสุกเป็นชุดสำหรับรับประทานคนเดียว และให้บริการอาหารที่สะอาดปลอดภัย

3. มาตรการทำความสะอาด

 • ทำความสะอาดพื้นที่ที่เป็นจุดรวมสัมผัส เช่น ประตู ลูกบิด เมนูอาหาร
 • จัดบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ ไว้ยังจุดสั่ง-รับอาหาร
 • ล้างหรือเช็ดอุปกรณ์ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งที่ให้บริการลูกค้าแต่ละราย
 • ทำความสะอาดโต๊ะที่นั่ง บริเวณที่รับประทานอาหารด้วยน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ให้สะอาดอยู่เสมอ
 • จัดให้มีถังขยะใส่ถุงรองรับกระดาษชำระใช้แล้วในทุกโต๊ะ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
 • หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานในร้าน เป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าร้านอาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้ ให้เจ้าของร้านปิดร้านตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ และดำเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค

      ทั้งนี้เราต้องคอยติดตามข่าวมาตรการผ่อนปรน ศบค. พวกเรา Beefast ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทุกท่านผ่านสถานการณ์ช่วงนี้ไปได้อย่างรวดเร็วนะครับ