รู้จัก New Normal วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปหลัง Covid-19

คงไม่มีใครคิดใช่มั้ยครับว่า อยู่มาวันหนึ่งว่าเราจะต้องอยู่ในยุคที่มีไวรัสร้ายเป็นโรคระบาดที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการการใช้ชีวิตของพวกเรา ซึ่งหลังวิกฤตนี้หมดไป บางอย่างอีกจะกล่าวถึงต่อไปนี้อาจกลายเป็น New Normal หรือความปกติใหม่ที่เราต้องเจอ

Work From Home มากขึ้น

หลายๆ บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงาน และหลังจากสถานการณ์โควิด บริษัทจะเริ่มให้อิสระในการทำงานกับพนักงานมากขึ้น โดยพนักงานอาจไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้ามาที่ออฟฟิศทำให้บริษัทเอง ข้อดีคือ บริษัทสามารถลดพื้นที่และค่าใช้จ่ายในการเช่าสำนักงานได้ด้วย 

ใช้เทคโนโลยีมากขึ้น

ด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทำให้เราไม่สามารถคุยกับเพื่อน หรือคนรู้จักได้เหมือนเดิม การใช้งาน VDO Call จะกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้นสำหรับการใช้งานทั่วไป อีกทั้งผู้บริโภคอาจเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการชำระเงิน โดยลดการใช้เงินสด และหันมาชำระผ่านโมบายล์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เพื่อลดการสัมผัสเชื้อที่อาจติดมากับธนบัตรหรือเหรียญครับ

เรียนออนไลน์มากขึ้น

ในช่วงวิกฤตโควิด โรงเรียนและมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ยังคงมีการเรียนการสอน แต่เปลี่ยนรูปแบบมาเรียนผ่านระบบออนไลน์กันมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ มีการคาดการณ์ว่าการเรียนออนไลน์อาจลดลงบ้าง แต่ก็อาจมีบางสถานศึกษา ที่ทั้งผู้เรียน และผู้สอนยังคงต้องการเรียนออนไลน์อยู่ ดังนั้น สถานศึกษาต่างๆ อาจพัฒนาหลักสูตร และรูปแบบให้สามารถเรียนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้สอนอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันครับ

ธุรกิจต้องปรับตัว

จากเหตุการณ์ครั้งนี้ ธุรกิจจำเป็นต้องวางแผนปรับตัวทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยเฉพาะด้านการบริหารความเสี่ยงที่อาจกระทบกับการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ธุรกิจยังต้องเรียนรู้ที่จะรู้จักปรับตัวให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บางธุรกิจอาจมีการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจและการให้บริการ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่ๆ เช่น ธุรกิจร้านค้า และร้านอาหาร จากเดิมเคยให้บริการลูกค้าที่หน้าร้านเพียงอย่างเดียว อาจต้องปรับตัวหาลูกค้าจากช่องทางอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น บริการส่งอาหาร Delivery เป็นต้น

นี่แหละครับ คือ New Normal วิถีชีวิตใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นหลังวิกฤตโควิดหมดไป BEEfast สัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างทุกคน และพัฒนาเซอร์วิสของพวกเราเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของทุกคนอย่างแน่นอนครับ