น้ำใจ บนท้องถนน

หากพูดถึงการขับรถบนท้องถนน สิ่งที่เราควรมีนอกจากสภาพร่างกายที่พร้อมแล้วอีกสิ่งที่ควรมีคือ “น้ำใจ” การขับรถบนท้องถนนหากเรามีวินัยและมีน้ำใจในการขับรถที่ดี อุบัติเหตุทั้งหลายก็จะลดลงหรออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้

หากพูดถึงการให้ทางคนข้ามถนนทางม้าลาย ปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นบนท้องถนน ส่วนมากเกิดจากการประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ผู้ขับขี่ควรเคารพกฎจราจร และมีน้ำใจ เพื่อให้ผู้คนที่ต้องการข้ามทางม้าลายข้ามได้โดยปลอดภัย 

นอกจากการมีน้ำใจแล้ว ความใจเย็นก็เป็นสิ่งสำคัญบนท้องถนนเช่นกัน จากวิดิโอตามสื่อที่เราเห็นกันมากมาย เกิดจากการที่เราอาจจะขาดสติ หรือขาดการคิดวิเคราะห์ถึงปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้อง

หรือถ้าจะให้เห็นภาพของคำว่า น้ำใจบนท้องถนน ได้ชัดเจนขึ้น นั่นก็คือ การหลีกทางให้รถฉุกเฉิน เรื่องนี้เคยเป็นประเด็นข่าวอยู่พักใหญ่ที่ผู้คนบนท้องถนนไม่ทันได้หลบทางให้ อาจจะทำให้ผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยบนรถฉุกเฉินไม่สามารถถึงมือหมอได้ทันเวลา ก็อาจจะเกิดเรื่องน่าเสียใจเกิดขึ้นได้ เราจึงควรหาแนวทางหลีกทางรถพยาบาลเพื่อลดอุบัติเหตุ เพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉิน

“มีวินัยในการจราจรและมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมถนน”

สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผู้ใช้รถใช้ถนนควรตระหนักและใส่ใจ BEEfast เชื่อว่าหากคนไทยพร้อมให้ความร่วมมือ ก็จะทำให้ถนนของเราน่าขับขี่และปลอดภัยยิ่งขึ้น